Select Page

UZŅEMŠANA

Sadarbībā ar VIA Rīgas 3. arodskola piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmu “ Tīmekļa vietņu (WEB) programmēšana” (160 mācību stundas). Izglītības programma tiks īstenota Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

Izglītojamie saņems stipendiju (5,00 euro par katru mācību dienu). Pēc izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Nosacījumi mācību uzsākšanai projekta “Jauniešu garantijas” mācību grupā:

1.      Personas vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ), kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu  likumā minētajās nepilna laika studiju programmās) un ir NENODARBINĀTI. (t.sk nav pašnodarbinātas personas);

2.      Nav atbalsta saņēmējs/-a Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros, izņemot darba meklēšanas, atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;

3.      Nav ieguvis/-usi profesionālo kvalifikāciju pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;

4.      vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā nav saņēmis/-usi mērķstipendiju Projekta ietvaros.

Mācību sākums 20.10.2020. Mācību ilgums 20.10.2020.-15.12.2020.

Mācību laiks – otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 15.30-19.30.

Mācību tēmas – HTML, CSS, PHP, JavaScript, WordPress, mājaslapu testēšana un uzturēšana.

Pietekšanās elektroniski no 01.09.2020. Lai pabeigtu reģistrāciju, nepieciešams ierasties Dzirnavu ielā 117 (205. kabinetā), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Papildus informācija pa tālruni 20626252!

Piedāvājam apgūt profesiju izglītības iestādē, kur:
* mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem (vietu skaits ierobežots) ,
* profesiju(-as) iespējams iegūt 1-3 gadu laikā,
* valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* izglītības programmas ir licencētas un akreditētas,
* izglītojamos nodrošina ar mācību prakses vietām uzņēmumos,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinām ar gultasvietu dienesta viesnīcā!

Reflektantam jāiesniedz:
*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
*  izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)

Piesakies mācībām Rīgas 3.arodskolā elektroniski!
Rezervē sev vietu mācību grupā!

Ja Jūsu izvēlētā profesija nav šajā sarakstā, tas nozīmē, ka visas vai gandrīz visas vietas ir aizpildītas. Lūdzu, zvaniet, lai uzzinātu vairāk!

 

Mācību programmas:

Metālapstrāde

iegūstamās kvalifikācijas:
rokas lokmetinātājs (MMA)
lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma)
mācību valoda  – latviešu
mācību ilgums – 1 gads 

Metālapstrāde

iegūstamās kvalifikācija:
lokmetinātājs ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma)
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 1 gads

Metālapstrāde

iegūstamās kvalifikācijas:
atslēdznieks; virpotājs;
rokas lokmetinātājs (MMA);
iepriekšējā izglītība – pamata
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 3 gadi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

iegūstamā kvalifikācija: lietvedis
iepriekšējā izglītība – vidējā
mācību ilgums – 1 gads
mācību valoda – latviešu

Programmēšana

Iegūstamā kvalifikācija:
programmēšanas tehniķis
Iepriekšējā izglītība – vidējā
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 1,5 gadi

Ieskaitīšanas kārtība

Dokumentu pieņemšana no 2020. gada 15. jūnija darba dienās no 10.00 – 12.00 un no 12.30 – 16.00 (204. kabinetā).

Reflektantam jāiesniedz:
*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
*  izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)
Reflektantus ieskaita arodskolā pēc vidējās atzīmes sekmju izrakstā. Konkursa gadījumā priekšroka reflektantiem, kuriem sekmju izraksta vidējā atzīme ir augstāka.
Ārpus konkursa tiek ieskaitītas personas, kurām ir tiesības uz valdības noteiktajiem atvieglojumiem (bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem), pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.

Nekavējies! Vietu skaits ierobežots!

Papildus informācija pa tālruni: 6779704667288561
un e-pastu: skola@3arodskola.lv

Informācija atjaunota 10.06.2020.

Stundu saraksts

Notikumu kalendārs

< 2021 >
Marts
Pr.Ot.Tr.Ce.Pk.Se.Sv.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031