Select Page

Turpinās mācības 5.kārtā

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtu, Rīgas 3.arodskolā ir nokomplektētas trīs mācību grupas.

No 04.01.2021. mācības ir uzsākuši 30 izglītojamie, kuri apgūst

„Rokas lokmetinātāja (MMA)”, „Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” un „Lokmetinātāja metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” profesijas.

No 22.03.2021. mācības ir uzsākuši:

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 4 izglītojamie;

„Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” 13 izglītojamie;

Teorētiskās mācības notiek attālināti.

Kontaktinformācija: Rīgas 3.arodskola, Leonīds Lazdāns , leonids@3arodskola.lv, tālr.67797074, mob.tālr.29239272

Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Sīkāka informācija par projektu šeit