Select Page

Rīgas 3.arodskolā ir noslēgtas mācības 5.kārtas ietvaros:

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtu, 2021.gadā  Rīgas 3.arodskolu ir absolvējušas piecas mācību grupas.

Ievērojot visus “Covid-19”epidemioloģiskos nosacījumus, tālākizglītības programmu “Metālapstrāde 20T 521 01 1” līdz 15.09.2021. 5.grupas ir nokārtojušas eksāmenu un noslēgušas mācības ar kvalifikācijas iegūšanu:

„Rokas lokmetinātāja (MMA)” – 6-izglītojamie:

„Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” – 11-izglītojamie

„Lokmetinātāja metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”  – 24-izglītojamie.

5.kārta Rīgas 3.arodskolā ir noslēgusies!

Gaidīsim Jūsu pieteikumus 6. vai 7.kārtā!!!

Kontaktinformācija: Rīgas 3.arodskola, Leonīds Lazdāns , leonids@3arodskola.lv, tālr.67797074, mob.tālr.29239272

Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Sīkāka informācija par projektu šeit