Select Page

Šī gada 22. septembrī sākas pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā.

Pieteikšanās piektajā mācību kārtā līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Sākot ar piekto kārtu mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts.  Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%.

Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Rīgas 3.arodskolā būs iespēja mācīties un iegūt kvalifikāciju šādās tālākizglītības programmās:

– Rokas lokmetinātājs (MMA)
– Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

– Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Mācību uzsākšana – 2020.gada nogalē (atbilstoši VIAA ieteikumiem), kad tiek nokomplektēta mācību grupa.

Mācības notiks:

Rīgas 3.arodskolā no plkst.17.00 līdz 21.20 katru darbadienu 6 mācību stundas (7,8 nedēļas);

kvalifikācijas prakse uzņēmumā, katru darbadienu 8 mācību stundas (6 nedēļas).

Mācību ilgums 13,8 nedēļas. (480 stundas, no tām 240 stundas kvalifikācijas prakse uzņēmumā un viena diena profesionālās kvalifikācijas eksāmens.)

Noslēgumā,  pēc nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena, izsniedzam 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību;

Kontaktinformācija: Rīgas 3.arodskola, Leonīds Lazdāns , leonids@3arodskola.lv, tālr.67797074, mob.tālr.29239272

Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Sīkāka informācija par projektu šeit