Select Page

Ir uzsāktas mācības 7.kārtā

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtu Rīgas 3.arodskolā ir nokomplektētas četras mācību grupas.

No 28.03.2021. mācības ir uzsākuši:

„Rokas lokmetinātājs (MMA)”  7 izglītojamie;

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 7 izglītojamie;

„Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” 13 izglītojamie;

Profesionālajā kvalifikācijā – „Lietvedis” 4 izglītojamie;

 

 

Mācības organizēsim visās tālākizglītības programmās daļēji klātienē , kad tiks nokomplektētas mācību grupas, atbilstoši “Covid-19”epidemioloģiskajiem nosacījumiem.

Pieteikšanās noslēdzas 24.02.2022.

Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: https://www.macibaspieaugusajiem.lv

Kontaktinformācija: Rīgas 3.arodskola, Leonīds Lazdāns , leonids@3arodskola.lv, tālr.67797074, mob.tālr.29239272

Sīkāka informācija par projektu šeit.

Informācija aktualizēta 28.01.2022.