Select Page

Attīstības plāns 2016.-2020.gadam

Apstiprināts Attīstības plāns 2016.-2020.gadam

Pirmdien, 22.02.2016., ar skolas administrācijas sēdes lēmumu apstiprināts Rīgas 3.arodskolas attīstības plāns 2016.-2020.gadam.

Attīstības plāns veidots, pamatojoties uz valsts attīstības plānošanas dokumentiem, tautsaimniecības nozaru attīstības tendencēm, reģiona attīstības plānu un IZM politikas plānošanas dokumentu “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam”.

Plānā atspoguļota iestādes pašreizējā darbība, nākotnes vīzija, misija, darbības jomu mērķi, attīstības perspektīvas u.c.

Ar plānu iepazīties iespējams šeit.