Teorētiskās mācības notiek attālināti, praktiskās mācības tiks uzsāktas, kad tiks atcelti epidemioloģiskie ierobežojumi mācībām klātienē.
Metinātāju atestācija un pāratestācija tiek organizēta10.02.2021., individuāli, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, pēc iepriekšējās saskaņošanas ar
DVS PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģi (tālrunis 67797075, 29482843 ) vai MMEC vadītāju (EWS) G.Meteļski (tālrunis 29712914 )