Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtai, 2022.gadā  Rīgas 3.arodskola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar VIAA par 4 tālākizglītības programmu īstenošanu:

”Metālapstrāde” 20T 521 01 1, profesionālajās kvalifikācijās

„Rokas lokmetinātāja (MMA)”

„Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” „Lokmetinātāja metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”

un

tālākizglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 30T 346 01 1 profesionālajā kvalifikācijā  Lietvedis

Papildus informormācija sadaļā “Mācības pieaugušajiem“!