Publikācijas un statistika

Rīgas Metālapstrādes profesionālās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (par 2022./2023. gadu) pieejams šeit.

Rīgas 3. arodskolas pašnovērtējuma ziņojums (par 2021./2022. gadu) pieejams šeit.

Rīgas 3. arodskolas kvalitātes pārvaldības sistēmas vadības pārskata ziņojums (2022. g.) pieejams šeit.

Rīgas 3. arodskolas kvalitātes pārvaldības sistēmas vadības pārskata ziņojums (2021. g.) pieejams šeit.

Rīgas 3. arodskolas pašnovērtējuma ziņojums (par 2020./2021. gadu) pieejams šeit.

Rīgas 3. arodskolas pašnovērtējuma ziņojums (2018 aktualizēts) pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2015. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2014. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2013. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2012. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2011. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2010. gadu ir pieejams šeit.