Select Page

Publikācijas un statistika

Rīgas 3. arodskolas pašnovērtējuma ziņojums (2018 aktualizēts) pieejams šeit

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2015. gadu ir pieejams šeit

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2014. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2013. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2012. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2011. gadu ir pieejams šeit.

Rīgas 3.arodskolas publiskais pārskats par 2010. gadu ir pieejams šeit.