Select Page

31.01.2019. un 01.02.2019. Rīgas 3. arodskolā projekta SAM 8.5.2. “Nodrošināt profesionalās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros notika mācības metināšanas simulatoru “Soldomatic Augmented Reality Trainer” pielietošanai mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

Mācības notika sadarbībā ar uzņēmumu “Binzel Baltic UAB”. Mācībās piedalījās metināšanas speciālisti un pedagogi no dažādām Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm.