Select Page

Lai nodrošinātu infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanu skolas telpās, sākoties mācību gadam, Rīgas 3. arodskola noteikusi kārtību “Rīgas 3. arodskolas piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“.

Ar dokumentu aicināti iepazīties visi izglītojamie, personāls un jebkurš skolas apmeklētājs.

Akcentējot būtiskāko:

tiek aicināts sekot līdzi savam veselības stāvoklim;
nekavējoties informēt skolu, ja tiek konstatēta inficēšanās ar Covid-19 (tālr.: 29526937);
ievērot visas higiēnas prasības.

Skola apņemas nodrošināt:

mācību plānu, kas koordinēs izglītojamo plūsmu un nodrošinās drošu pārvietošanos gaiteņos;
regulāru telpu higiēnisko uzkopšanu;
aizsardzības līdzekļu pieejamību klasēs un koplietošanas telpās.