Kopš 2007. gada 8. jūlija Rīgas 3. arodskolā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām.

Pēdējā kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija veikta 2016.gada 11.aprīlī. 2018.gada 9.aprīlī notika kārtējais uzraudzības audits, kurā uzsvars tika likts uz  jaunās standarta ISO 9001:2015 versijas prasību ieviešanu. Uzraudzības audits Rīgas 3.arodskolā noritēja veiksmīgi un izglītības iestāde ir  saņēmusi sertifikātu, kas apliecina, ka procesi Rīgas 3.arodskolā tiek uzturēti atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam un atbilst konkrētiem kritērijiem.

ISO jeb Starptautiskās standartizācijas organizācijas standarts ISO 9001 ir viens no pazīstamākajiem vadības sistēmu standartiem pasaulē. Šo standartu izmanto gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību iestādes, gan arī privāti uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas visā pasaulē. Standarts var būt gan palīgs jebkuras iestādes darbībā, gan arī garants skolas klientiem (izglītojamajiem), ka mūsu sniegtie pakalpojumi ir atbilstoši noteiktai kvalitātei, ka pakalpojumu kvalitāte tiek nepārtraukti uzlabota.

Izglītības iestādei ir izstrādāta kvalitātes politika, katru gadu tiek noteikti galvenie uzdevumi esošajam mācību gadam. Detalizēti izstrādāti 16 kvalitātes vadības procesu raksturojumi, tiem atbilstošās veidlapas, piesaistīti iekšējie un ārējie normatīvie dokumenti. Kvalitātes sistēmas ietvaros regulāri veikta datu analīze un procesu efektivitātes mērījumi. Klientu (izglītojamo) apmierinātības noskaidrošanai regulāri tiek veikta izglītojamo anketēšana.

Rīgas 3.arodskolas sertificētās sfēras atbilstoši ISO 9001:
profesionālā izglītība,
metinātāju atestācija un pāratestācija,
mācību kursu organizācija.

Tālrunis informācijai:
67797062 – Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja L.Ozoliņa