Select Page

Saskaņā ar mācību plānu tālākizglītības programmā „Metālapstrāde” 20T 521 01  un   2018. gada 10. augustā noslēgto sadarbības līgumu Nr.6-2.3.3/141 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Rīgas 3.arodskolu, 3.1.8. apakšpunktu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3.kārtas ietvaros,  4.03.2019. profesionālās kvalifikācijas eksāmenā  piedalījās 16 izglītojami.

 Profesionālā kvalifikācija piešķirta 16 izglītojamajiem. 

Sīkāka informācija sadaļā mācības pieaugušajiem.