Select Page

Moduļu programmas metināšanā

1998.gada 12.decembrī Rīgas 3.arodskolas Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs ir akreditēts Vācijas Metinātāju Savienībā (DVS) kā Rostokas Metināšanas mācību un zinātniski pētnieciskā institūta (SLV) ārzemju filiāle. Metinātāju mācību un eksaminācijas centram ir tiesības veikt Metinātāju mācības atbilstoši Eiropas standarta ISO 9606-1 prasībām un piešķirt Eiropas vai starptautiskā metinātāja kvalifikāciju.

Pēc veiksmīgas atkārtotas DVS-PersZert akreditācijas tika saņemta pilnvara no TGA ( German Association for Accreditation GmbH- Vācijas Akreditācijas Apvienība) atbilstoši DIN EN ISO/ IEC 17024 ( Kopējās prasības, kas izvirzītas organizācijām metināšanas personāla sertifikācijai) veikt metināšanas personāla pārbaudi un sertifikāciju.

Eiropas metinātāja sertifikāts apliecina metinātāja profesionālās kvalifikācijas atbilstību vienotām Eiropas valstu prasībām, dod tiesības metināt sarežģītas un bīstamas konstrukcijas, dod iespēju sekmīgi konkurēt darba tirgū, saņemot pasūtījumus Latvijas un ārvalstu kopuzņēmumos un uzņēmumos ar izvietotu ārzemju kapitālu, kā arī strādāt Eiropas Savienības valstīs.

Rīgas 3.arodskola uzsāk moduļu programmu apmācību metināšanā. Moduļu programmas priekšrocības:

  • Tas ir īpaši strukturēts mācību priekšmetu un nodarbību komplekss.
  • Modulis ir noteikta mācību vienība ar sākuma un beigu stāvokļa aprakstu.
  • Katram modulim ir formulēti mērķi, uzdevumi, mērķu sasniegšanas mehānismi un moduļa apguves rezultātu novērtēšanas sistēmas apraksts.
  • Paredzēts vienas vai vairāku profesionālo prasmju  apguvei.
  • Nodrošina speciālistu nepārtrauktu un dinamisku profesionālo pilnveidi vai arī jaunas profesionālās kvalifikācijas vai kādas profesionālas kompetences apguvi atbilstoši uzņēmuma vai darba tirgus prasībām.

Piedāvājam sekojošas moduļu programmas metināšanā:

1. Rokas lokmetināšanā (MMA), moduļus skatīt A3 E1 – E6.

2. Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), moduļus skatīt A3 MAG1 – MAG6.

3. Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), moduļus skatīt A3 WIG1 – WIG6.

* Mācību valodas – latviešu / krievu

* Mācības notiek – vakara grupās vai individuāli

Izmaksas metinātāju mācībām IIW/EWF un DVS moduļprogrammās un atestācijai atbilstoši  standartu ISO 9606-1 un EN ISO 9606-2 prasībām

Rīgas 3.arodskolā 2015.gadā.

Tālruņi informācijai:

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīm programmām vai, lai pieteiktos, zvaniet 67797044, 29482841 -–  (IWE) Ilgonis Ruņģis

E-pasts: sūtiet savus jautājumus un pieteikumus uz e-pastu skola@3arodskola.lv, irungis@3arodskola.lv!

Pieteikties:

Jūsu vārds (nepieciešams)

Jūsu telefons (nepieciešams)

Jūsu e-pasts

Kura mācību programma Jūs interesē?

Kad Jūs vēlētos sākt mācīties?

Jautājumi/komentāri