Select Page

Metinātāju kursi

1. Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs organizē metinātāju kvalifikācijas
paaugstināšanas kursus un atestāciju starptautisko sertifikātu iegūšanai, atbilstoši standarta ISO 9606-1 prasībām:

1. Rokas lokmetināšanā (MMA);
2. Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
3. Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
4. Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
5. Gāzmetināšanā (OAW).

Mācības un atestācija atbilstoši standarta ISO 9606-1 prasībām –  ar metinātāja kvalifikāciju noteiktā metināšanas veidā.
Atestācija atbilstoši standarta ISO 9606-1 noteikumiem – 8 akadēmiskās stundas.

Metinātāju atestācija notiek reizi mēnesī no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Tālruņi informācijai:
67797075, 29482843 – DVS PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis
67797050, 29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis

Starptautiskais metinātāja sertifikāts apliecina metinātāja profesionālās kompetences atbilstību vienotām starptautiskām prasībām, dod tiesības metināt tērauda konstrukcijas un cauruļvadus, dod iespēju sekmīgi konkurēt darba tirgū, kā arī strādāt Eiropas Savienības valstīs.
============================================================================

2. Rīgas 3.arodskolas Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā tiek realizētas profesionālās tālākizglītības programmas Metālapstrāde 20T 521 01, iegūstot 2. līmeņa profesionālās kvalifikācijas:

1. Rokas lokmetinātājs ( MMA);
2. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē
( MAG);
3. Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( TIG);

Īstenošanas ilgums tālākizglītības programmām 480 stundas ( no tām 240 stundas – mācību prakse uzņēmumā).

* 3 mēneši (mācoties 8 akadēmiskās stundas dienā)

  • Sekmīgi pabeidzot mācību kursu un nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, absolvents saņem 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Mācību grupas uzsāk mācības, ja pieteikušies ne mazāk kā 6 izglītojamie.

Tālrunis papildus  informācijai un pieteikšanās mācībām:
67797074; 29239272 – Direktora vietnieks praktiskajās mācībās un komercdarbībā L. Lazdāns