Select Page

Metinātāju kursi

1. Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs organizē metinātāju kvalifikācijas
paaugstināšanas kursus (MMA, MAG, MIG, TIG, OAW) un atestāciju starptautisko sertifikātu iegūšanai, atbilstoši standartu ISO 9606-1 prasībām, metināšanas veidos:

1. Rokas lokmetināšanā (MMA);
2. Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
3. Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
4. Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
5. Gāzmetināšanā (OAW).

Mācības un atestācija atbilstoši ISO 9606-1 noteikumiem –  ar metinātāja kvalifikāciju.
Atestācija vai pāratestācija atbilstoši ISO 9606-1 noteikumiem – 8 stundas.

Metinātāju atestācija vai pāratestācija notiek reizi mēnesī no plkst. 10.00 līdz 17.00. Tuvāko datumu skatīt mājas lapas kalendārā

Tālruņi informācijai:
67797075, 29482843 – Pedagogs DVS – PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis
67797050, 29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis

Starptautiskais metinātāja sertifikāts apliecina metinātāja profesionālās kompetences atbilstību vienotām starptautiskām prasībām, dod tiesības metināt tērauda konstrukcijas un cauruļvadus, dod iespēju sekmīgi konkurēt darba tirgū, kā arī strādāt Eiropas savienības valstis.
============================================================================

2. Metinātāju mācības un atestācija, atestācija skolā, atestācija uzņēmumā atbilstoši standarta ISO9606-1:2013 prasībām MASOC projekts nr. 1.2.2.1./16/A/002 Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē “kvalificētu metinātāju apmācība un atestācija ražošanas efektivitātes uzlabošanai” (izglītības pakalpojumu līgums Nr. AI/2.1 2016 no 03.07.17.). Īstenošanas laiks no 01.03.16. līdz 30.12.2019. (I. Ruņģis, G. Meteļskis)
======================================================================

3. Rīgas 3.arodskolas Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā tiek realizētas profesionālās tālākizglītības programmas Metālapstrāde 20T 521 01, iegūstot 2. līmeņa profesionālās kvalifikācijas:

1. Rokas lokmetinātājs ( MMA) 7212 04
2. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē
( MAG) 7212 05
3. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē ( MIG) 7212 06
4. Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( TIG) 7212 07
5. Gāzmetinātājs (OAW) 7212 01

Īstenošanas ilgums tālākizglītības programmām 480 stundas ( no tām 240 stundas – mācību prakse uzņēmumā).

* 3 mēneši (mācoties 8 akadēmiskās stundas dienā)

  • Sekmīgi pabeidzot mācību kursu un nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, absolvents saņem 2.profesionālā kvalifikācijas līmeņa kvalifikācijas apliecību un metinātāju apliecību.

Mācību grupas uzsāk mācības, ja pieteikušies ne mazāk kā 7 izglītojamie.

Tālrunis papildus  informācijai un pieteikšanās mācībām:
67797074 – Direktora vietnieks praktiskajās mācībās un komercdarbībā L. Lazdāns