Tuvākā metinātāju atestācija un pāratestācija notiks 19. oktobrī!

Papildus informācija:

67797075, 29482843 – DVS PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis
67797050, 29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis