Akreditēta arodizglītības programma

METĀLAPSTRĀDE 32a 521 01 1

Informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem aplūkojama šeit.

Iegūstamā kvalifikācija
– Rokas lokmetinātājs (MMA);
– Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību pamatizglītība vai vidējā izglītība
Uzņem izglītojamos no 17 gadu vecuma
Mācību ilgums 1 gads

Mācību laikā izglītojamie apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskā darba paņēmienus MMA (rokas lokmetināšanā) un MAG (lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē) metināšanā.
Praktiskās mācības lokmetināšanā notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā, kas aprīkots ar vadošo Eiropas firmu metināšanas iekārtām, nodarbības vada Metinātāju mācību pētniecības iestādes (SLV), Rostoka (Vācija) sertificēti Eiropas metināšanas speciālisti. Nokārtojot kvalifikācijas eksāmenus
izglītojamie iegūst kvalifikāciju:
– Rokas lokmetinātāja (MMA) kvalifikāciju;

– Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) kvalifikāciju

PAPILDUS IESPĒJAS!!!

Saskaņā ar noslēgto līgumu un vienošanos starp SIA “Meklenburgas Priekšpomerānijas Metināšanas tehnikas mācību un pētniecības institūtu” (SLV) (Vācija) un Rīgas 3. arodskolu, kā Vācijas Metināšanas apvienības (DVS) akreditētu šī institūta ārzemju filiāli, izglītības programmas saturā ir integrētas standarts ISO 9606-1 (Starptautiskais standarts metinātāju atestācijai) prasībām atbilstošas mācību tēmas, kas dod tiesības izglītības iestādei veikt izglītojamo eksamināciju atbilstoši Eiropas metināšanas federācijas (EWF) prasībām un izsniegt Starptautisko metinātāja diplomu un sertifikātu noteiktam metināšanas veidam.
Izdevumus, kas nepieciešami šīs eksaminācijas organizēšanai kā arī kvalifikāciju apliecinošo dokumentu sagatavošanai un noformēšanai sedz izglītojamais no saviem, darba devēja vai citu fizisku vai juridisku personu finansiālajiem līdzekļiem.

Vai zināji, ka:
* mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
* Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinam ar vietu skolas dienesta viesnīcā
* izglītības programma ir licencēta un akreditēta,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* izglītojamie nodrošināti ar mācību prakses vietām uzņēmumos

Vietu skaits ierobežots! Rezervē sev vietu mācību grupā, aizpildot pieteikumu ŠEIT!