Select Page

Akreditēta arodizglītības programma

METĀLAPSTRĀDE 32a 521 01 1

Iegūstamā kvalifikācija: Lokmetinātājs metināšanā ar volfroma elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību pamatizglītība vai vidējā izglītība
Uzņem izglītojamos no 17 gadu vecuma
Mācību ilgums 1 gads

Mācību laikā izglītojamie apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskā darba paņēmienus TIG (lokmetināšanā ar volfroma elektrodu inertās gāzes vidē) metināšanā.
Praktiskās mācības lokmetināšanā notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā, kas aprīkots ar vadošo Eiropas firmu metināšanas iekārtām, katrs izglītojamais nodrošināts ar individuālu darba vietu.
Nokārtojot kvalifikācijas eksāmenus izglītojamie iegūst kvalifikāciju:
Lokmetinātājs metināšanā ar volfroma elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Vai zināji, ka:
* mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
* projekta “Jauniešu garantija” grupu izglītojamajiem tiek izmaksāta Eiropas Sociālā fonda finansēta mērķstipendija –  no euro 70 līdz euro 115 mēnesī.
* Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinam ar vietu skolas dienesta viesnīcā
* izglītības programma ir licencēta un akreditēta,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* izglītojamie nodrošināti ar mācību prakses vietām uzņēmumos