Select Page

Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 13.03.2020. Izglītības programmas “Metālapstrāde” mācību grupu Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6. un izglītības programmas “Programmēšana” mācību grupas Nr..9 izglītojamajiem mācību process tiek organizēts attālināti, izmantojot elektroniskās mācību vides “Mykoob” IT rīkus un nodrošinot izglītojamajiem pedagogu attālinātas individuālās konsultācijas. Papildus informācija saziņā ar mācību grupu audzinātājiem.