Kontakti

Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011

darba laiks katru darbadienu no 8:30 – 17:00
Tālrunis: 67288561 Fakss: 67242810
E-pasts:epasts_skola.jpg
Web: www.3arodskola.lv
E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001256958

Jūs varat ērti nosūtīt ziņojumu no mājas lapas uz skolas e-pastu, izmantojot šīs lapas apakšā esošo kontaktu formu!

Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā un direktora p.i. – Vija Pavļukeviča
Tālrunis: 67797043, E-pasts:vija_mail.jpg
 
Direktora vietnieks praktiskajās mācībās un komercdarbībā – Leonīds Lazdāns
Talrunis: 67797074, E-pasts: leonids@3arodskola.lv

Saimniecības vadītāja – Nataļja Staruščika
Tālrunis: 67797040, E-pasts: natalija@3arodskola.lv

Datu aizsardzības speciālists – Kristaps Runts
Tālrunis: 67797060, E-pasts: das@3arodskola.lv

Vecākā lietvede – Sintija Turova
Tālrunis: 67288561, E-pasts: sintija@3arodskola.lv
 
Vecākā lietvede (izglītojamajiem) – Lāsma Ozoliņa
Tālrunis: 67797062, E-pasts: lasma@3arodskola.lv

Izglītības Metodiķe – Marika Aņisko
Tālrunis: 67797046, E -pasts:marika_mail.jpg

Metinātāju mācību un eksaminācijas centra ( MMEC) vadītājs – Genādijs Meteļskis
Tālrunis: 67797050, E-pasts:mmec_mail.jpg
 
PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE), personāla
sertificēšanas speciālists Latvijā – Ilgonis Ruņģis
Tālrunis: 67797075, E-pasts: irungis@3arodskola.lv
 
Datortīkla uzturēšanas administrators – Māris Ziediņš
Tālrunis: 22003912, E-pasts: it@3arodskola.lv
 
Skolas dežūrtelefons (garderobe) – 26594473

vieta.jpg

Galvenā grāmatvede – Laura Sviacka
Tālrunis: 67797048; Fakss: 67286565, E-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv
 

Dienesta viesnīcas vadītāja – Tatjana Marģitiča
Tālrunis: 29526937, E-pasts:hotel_mail.jpg

 
Rekvizīti:   Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001256958
Reģ. Nr. PVN LV 90001256958
Valsts kase konta Nr. LV38TREL2150280006000
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
 

Jūs varat ērti nosūtīt vēstuli pa tiešo no mājas lapas uz skolas e-pastu, izmantojot šo kontaktu formu:[contact-form 1 “Skolai”]