Kontakti

Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011

darba laiks katru darbadienu no 8:30 – 17:00
Tālrunis: 67288561 Fakss: 67242810
E-pasts: skola@rmpv.lv
Web: www.rmpv.lv
E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001256958

 
Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā un direktora p.i. – Vija Pavļukeviča
Tālrunis: 67797043, E-pasts: vija@rmpv.lvDirektora vietnieks praktiskajās mācībās un komercdarbībā – Leonīds Lazdāns
Talrunis: 67797074, E-pasts: leonids@rmpv.lvSaimniecības vadītāja – Nataļja Staruščika
Tālrunis: 67797040, E-pasts: natalija@rmpv.lv

Datu aizsardzības speciālists – Kristaps Runts
Tālrunis: 67797060, E-pasts: das@rmpv.lv

Vecākā lietvede – Sintija Turova
Tālrunis: 67288561, E-pasts: sintija@rmpv.lv

Vecākā lietvede (izglītojamajiem) – Lāsma Ozoliņa
Tālrunis: 67797062, E-pasts: lasma@rmpv.lv

Metinātāju mācību un eksaminācijas centra ( MMEC) vadītājs – Genādijs Meteļskis
Tālrunis: 67797050, E-pasts: mmec@rmpv.lv

PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE), personāla
sertificēšanas speciālists Latvijā – Ilgonis Ruņģis
Tālrunis: 67797075, E-pasts: irungis@rmpv.lv

Datortīkla uzturēšanas administrators – Māris Ziediņš
Tālrunis: 22003912, E-pasts: it@rmpv.lv

Skolas dežūrtelefons (garderobe) – 26594473

Galvenā grāmatvede – Laura Sviacka
Tālrunis: 67797048; Fakss: 67286565, E-pasts: gramatvedis@rmpv.lv

Dienesta viesnīcas vadītāja – Tatjana Marģitiča
Tālrunis: 29526937, E-pasts: hotel@rmpv.lv

 

 

Rekvizīti: Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001256958
Reģ. Nr. PVN LV 90001256958
Valsts kase konta Nr. LV38TREL2150280006000
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22