Select Page

Jauniešu garantija

ES fondu vizualo elementu ansamblis ar JNI 2016

2019./2020. mācību gadam uzņemšana šajā projektā nenotiek.

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus Tu vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā:
1. Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
2. Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
3. Tev apmaksās kvalifikācijas prakses laikā dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
4. Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
5. Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
6. Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:
1. 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
2. Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
3. Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
4. Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Sīkāka informācija www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par piedāvātajām priekšrocībām šeit

VIAA_JG_3_soli_web_3011

 

 

 

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).