Select Page

Skolā 9. oktobrī notika izglītojamo grupu aktīva sanāksme. Tika apspriesti jautājumi par skolas izglītojamo pašpārvaldi un ārpusklases aktivitātēm novembrī.