Select Page
View Calendar
2018-09-28 10:00 - 15:00

Kursi skolas pedagogiem ”Personas datu apstrāde un aizsardzība izglītības iestādē.”