Select Page

Darba devējiem

Projekta Nr. 1.2.2.1./16/A/002 “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”.

Skola projekta ietvaros realizē: “Kvalificētu metinātāju modulārās mācības un atestāciju nereglamentētajā sfērā (izglītības pakalpojuma līgums Nr. AI 20/2019; darbības laiks no 02.12.2019. līdz 31.12.2022.)

Mācības (8-40 akadēmiskās stundas – pēc pārbaudes darba rezultātiem) un atestācija (8 akadēmiskās stundas) atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām:

1. modulis – metinātāju mācības un atestācija skolā (1 vai 2 paraugi);
2. modulis – metinātāju mācības un atestācija uzņēmumā (1 vai 2 paraugi);
3. modulis – metinātāju atestācija uzņēmumā (1-8 paraugi);
4. modulis –  metinātāju atestācija skolā (1 vai 2 paraugi).

Metināšanas veidi:

– Rokas lokmetināšana (MMA);
– Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
– Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
– Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);

Tālruņi informācijai:
29266731 – MASOC projekta koordinators Gita Gurtiņa;
67797075, 29482843 – skolas koordinators, DVS PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis.
Skolas adrese – Dzirnavu ielā 117, Rīgā (ieeja no E.Birznieka Upīša ielas).

Cenrādis MMA, MAG, MIG un TIG metinātāju mācībām un atestācijai
atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām.

Papildus informācija:

Rīgas 3. arodskolā Metinātāju atestācija un pāratestācija notiek reizi mēnesī.
Papildus informācija par metināšanas kursiem aplūkojama šeit


====================================================================================

Rīgas 3. arodskolā organizē un novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Papildus informācija šeit.

====================================================================================

Rīgas 3.arodskola Jums piedāvā sadarboties, rīkojot izglītojamo mācību prakses uzņēmumos. Mācību prakses grafiks ir sekojošs:

Programmēšana 35b 484 01 1
Prakse notiek laika periodā no 13.07.2020. līdz 16.10.2020.

Profesijā:

Metālapstrāde 32a  521 01 1
Profesijās:

  • no valsts budžeta finansētā programmā – 30 izglītojamie(skaits var mainīties)

Metālapstrāde 32  521 01 1
Profesijās:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01
Profesijā:

  • Lietvedis 30  izglītojamie(skaits var mainīties)

Kontaktpersona

Leonīds Lazdāns

Tālrunis 67797074

e-pasts leonids@3arodskola.lv

Informācija aktualizēta 17.06.2020.