Select Page

Darba devējiem

Projekta Nr. 1.2.2.1./16/A/002 Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Skola projekta ietvaros realizē: “Kvalificētu metinātāju modulārās mācības un atestāciju nereglamentētajā sfērā (izglītības pakalpojuma līgums Nr. AI 20/2019 no 02.12.2019.)”

Metinātāju mācību eksaminācijas centrā – mācības un atestācija:

– Rokas lokmetināšanā (MMA);
– Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
– Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
– Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
– Gāzmetināšanā (OAW).

Mācības un atestācija atbilstoši ISO 9606-1 noteikumiem.
Atestācija atbilstoši ISO 9606-1 noteikumiem – 8 stundas.

Metinātāju atestācija vai pāratestācija notiek 1 reizi mēnesī. Par laikiem sekojiet līdzi mājas lapas kalendārā un aktivitātēs.

Tālruņi informācijai:
67797075, 29482843 – Pedagogs DVS – PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis
67797050, 29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis

Rīgā, Dzirnavu ielā 117

Cenrādis MMA, MAG, MIG un TIG metinātāju mācībām un atestācijai
atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām.

Papildus informācija:

  • Rīgas 3. arodskolā Metinātāju atestācija un pāratestācija notiek reizi mēnesī.
  • Papildus informācija par metināšanas kursiem aplūkojama šeit
    ====================================================================================

Metinātāju mācības un atestācija, atestācija skolā, atestācija uzņēmumā atbilstoši standarta ISO9606-1:2013 prasībām MASOC projekts nr. 1.2.2.1./16/A/002 Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē “kvalificētu metinātāju apmācība un atestācija ražošanas efektivitātes uzlabošanai” (izglītības pakalpojumu līgums Nr. AI/2.1 2016 no 03.07.17.). Īstenošanas laiks no 01.03.16. līdz 30.12.2019. (I. Ruņģis, G. Meteļskis)

    • Rīgas 3.arodskola Jums piedāvā sadarboties, rīkojot izglītojamo mācību prakses uzņēmumos. Mācību prakses grafiks ir sekojošs:

Programmēšana 35b 484 01 1
Laika periodā no 13.07.2020. līdz 16.10.2020.

Profesijā:

Metālapstrāde 32a  521 01 1
Laika periodā no 02.03.2020. līdz 05.06.2020.

Profesijās:

  • no valsts budžeta finansētā programmā – 30 izglītojamie(skaits var mainīties)

Metālapstrāde 32  521 01 1
Laika periodā no 23.03.2020. līdz 05.06.2020

Profesijās:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01
Laika periodā no 02.03.2020. līdz 05.06.2020.

Profesijā:

  • Lietvedis 30  izglītojamie(skaits var mainīties)

Kontaktpersona

Leonīds Lazdāns

Tālrunis 67797074

e-pasts leonids@3arodskola.lv