Select Page

Darba devējiem

Metinātāju mācību eksaminācijas centrā – mācības un atestācija:

– Rokas lokmetināšanā (MMA);
– Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
– Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
– Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
– Gāzmetināšanā (OAW).

Mācības un atestācija atbilstoši ISO 9606-1 noteikumiem.
Atestācija atbilstoši ISO 9606-1 noteikumiem – 8 stundas.

Metinātāju atestācija vai pāratestācija notiek 1 reizi mēnesī. Par laikiem sekojiet līdzi mājas lapas kalendārā un aktivitātēs.

Tālruņi informācijai:
67797075, 29482843 – Pedagogs DVS – PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis
67797050, 29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis

Rīgā, Dzirnavu ielā 117

Papildus informācija:

  • Rīgas 3. arodskolā Metinātāju atestācija un pāratestācija notiek reizi mēnesī.
  • Papildus informācija par metināšanas kursiem aplūkojama šeit====================================================================================
    • Rīgas 3.arodskola Jums piedāvā sadarboties, rīkojot izglītojamo mācību prakses uzņēmumos. Mācību prakses grafiks ir sekojošs:

Programmēšana 35b 484 01 1
Laika periodā no 15.07.2019. līdz 18.10.2019.

Profesijā:

Metālapstrāde 32a  521 01 1
Laika periodā no 11.03.2019. līdz 14.06.2019.

Profesijās:

  • no valsts budžeta finansētā programmā – 42 izglītojamie(skaits var mainīties)

Metālapstrāde 32  521 01 1
Laika periodā no 01.04.2019. līdz 14.06.2019

Profesijās:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01
Laika periodā no 11.03.2019. līdz 14.06.2019.

Profesijā:

  • Lietvedis 47  izglītojamie(skaits var mainīties)

Kontaktpersona

Leonīds Lazdāns

Tālrunis 67797074

e-pasts leonids@3arodskola.lv