Select Page

Darba devējiem

Projekta Nr. 1.2.2.1./16/A/002 “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”.

Skola projekta ietvaros realizē: “Kvalificētu metinātāju modulārās mācības un atestāciju nereglamentētajā sfērā (izglītības pakalpojuma līgums Nr. AI 20/2019; darbības laiks no 02.12.2019. līdz 31.12.2022.)

Mācības (8-40 akadēmiskās stundas – pēc pārbaudes darba rezultātiem) un atestācija (8 akadēmiskās stundas) atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām:

1. modulis – metinātāju mācības un atestācija skolā (1 vai 2 paraugi);
2. modulis – metinātāju mācības un atestācija uzņēmumā (1 vai 2 paraugi);
3. modulis – metinātāju atestācija uzņēmumā (1-8 paraugi);
4. modulis –  metinātāju atestācija skolā (1 vai 2 paraugi).

Metināšanas veidi:

– Rokas lokmetināšana (MMA);
– Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
– Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
– Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);

Tālruņi informācijai:
29266731 – MASOC projekta koordinators Gita Gurtiņa;
67797075, 29482843 – skolas koordinators, DVS PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis.
Skolas adrese – Dzirnavu ielā 117, Rīgā (ieeja no E.Birznieka Upīša ielas).

Cenrādis MMA, MAG, MIG un TIG metinātāju mācībām un atestācijai
atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām.

Papildus informācija:

Rīgas 3. arodskolā Metinātāju atestācija un pāratestācija notiek reizi mēnesī.
Papildus informācija par metināšanas kursiem aplūkojama šeit


====================================================================================

Rīgas 3. arodskolā organizē un novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Papildus informācija šeit.

====================================================================================

Rīgas 3.arodskola Jums piedāvā sadarboties, rīkojot izglītojamo mācību prakses uzņēmumos. Mācību prakses grafiks ir sekojošs:

Metālapstrāde 32a  521 01 1
Profesijās:

Rokas lokmetinātājs (MMA) un Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG) 46 izglītojamie (skaits var mainīties)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)24 izglītojamie (skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 08.03.2021. līdz 11.06.2021.

 

Metālapstrāde 32  521 01 1
Profesijās:

Atslēdznieks –  60  izglītojamie (skaits var mainīties)

Virpotājs – 47  izglītojamie (skaits var mainīties)

Rokas lokmetinātājs (MMA) (papildus kvalifikācija MAG metinātājs) – 46 izglītojamie (skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 29.03.2021. līdz 11.06.2021.

 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01
Profesijā:

Lietvedis – 44  izglītojamie(skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 05.04.2021. līdz 11.06.2021.

 

Programmēšana 35b 484 01 1
Profesijā:

Programmēšanas tehniķis – 26  izglītojamie (skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 12.07.2021. līdz 15.10.2021.

 

Kontaktpersona

Leonīds Lazdāns

Tālrunis 67797074, mob. tālr.29239272

e-pasts leonids@3arodskola.lv

Informācija aktualizēta 07.10.2020.