Darba devējiem

Projekta Nr. 1.2.2.1./16/A/002 “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”.

Skola projekta ietvaros realizē: “Kvalificētu metinātāju modulārās mācības un atestāciju nereglamentētajā sfērā (izglītības pakalpojuma līgums Nr. AI 20/2019; darbības laiks no 02.12.2019. līdz 31.12.2022.)

Mācības (8-40 akadēmiskās stundas – pēc pārbaudes darba rezultātiem) un atestācija (8 akadēmiskās stundas) atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām:

1. modulis – metinātāju mācības un atestācija skolā (1 vai 2 paraugi);
2. modulis – metinātāju mācības un atestācija uzņēmumā (1 vai 2 paraugi);
3. modulis – metinātāju atestācija uzņēmumā (1-8 paraugi);
4. modulis –  metinātāju atestācija skolā (1 vai 2 paraugi).

Metināšanas veidi:

– Rokas lokmetināšana (MMA);
– Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
– Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
– Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);

Tālruņi informācijai:
29266731 – MASOC projekta koordinators Gita Gurtiņa;
67797075, 29482843 – skolas koordinators, DVS PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis.
Skolas adrese – Dzirnavu ielā 117, Rīgā (ieeja no E.Birznieka Upīša ielas).

Cenrādis MMA, MAG, MIG un TIG metinātāju mācībām un atestācijai
atbilstoši standartu ISO 9606-1 un ISO 9606-2 prasībām.

Papildus informācija:

Rīgas 3. arodskolā Metinātāju atestācija un pāratestācija notiek reizi mēnesī.
Papildus informācija par metināšanas kursiem aplūkojama šeit


====================================================================================

Rīgas 3. arodskolā organizē un novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Papildus informācija šeit.

====================================================================================

Rīgas 3.arodskola Jums piedāvā sadarboties, rīkojot izglītojamo mācību prakses uzņēmumos. Mācību prakses grafiks ir sekojošs:

Metālapstrāde 32a  521 01 1
Profesijās:

Rokas lokmetinātājs (MMA) un Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)  – 45 izglītojamie (skaits var mainīties)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) – 20 izglītojamie (skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 06.03.2023. līdz 09.06.2023.

 

Metālapstrāde 32  521 01 1
Profesijās:

Atslēdznieks –  50  izglītojamie (skaits var mainīties)

Virpotājs – 45  izglītojamie (skaits var mainīties)

Rokas lokmetinātājs (MMA) (papildus kvalifikācija MAG metinātājs) – 40 izglītojamie (skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 27.03.2023. līdz 09.06.2023.

 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01
Profesijā:

Lietvedis – 20  izglītojamie(skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 03.04.2023. līdz 09.06.2023.

 

Programmēšana 35b 484 01 1
Profesijā:

Programmēšanas tehniķis – 25  izglītojamie (skaits var mainīties)

Prakse notiek laika periodā no 10.07.2023. līdz 13.10.2023.

 

Kontaktpersona

Leonīds Lazdāns

Tālrunis 67797074, mob. tālr.29239272

e-pasts leonids@3arodskola.lv

Informācija aktualizēta 03.01.2022.