21. un 22. aprīlī norisināsies jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2022

No 21. līdz 22. aprīlim izstāžu hallē Ķīpsala norisināsies nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2022, kurā piedalīsies vairāk nekā 130 dalībnieki 22 dažādos prasmju konkursos.

Dalībnieki divu dienu laikā demonstrēs savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Konkurss ar moto “Uzvar darītājs!” jau piekto reizi atklās labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā!

Rīgas 3. arodskolu konkursā pārstāvēs 2.grupas izglītojamais Deniss Domarenko un 7. grupas izglītojamais Marks Barinovs. Abi jaunieši piedalīsies metinātāju profesionālajā konkursā.

Turam īkšķus par savējiem!

Aicinām darbā galveno grāmatvedi

Rīgas 3.arodskola
(reģistrācijas Nr. 90001256958)

 aicina darbā galveno grāmatvedi (uz noteiktu laiku – 2 gadiem) 

Pienākumi

– iestādes grāmatvedības procesu organizēšana un pārraudzība atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām; 

– gada pārskatu, atskaišu sagatavošana un iesniegšana VK; EDS, CSP u. c.;

– uzņēmuma finansiālās darbības rādītāju analīze;

– finanšu informācijas apkopošana, apstrāde un finanšu rādītāju aprēķināšana;

– darba samaksas un nodokļu aprēķini;

– ikdienas grāmatvedības pienākumu pildīšana (bankas operācijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem);

– iekšējo normatīvo aktu izstrāde grāmatvedības uzskaites jomā.

Prasības

– augstākā (ceturtā līmeņa kvalifikācija) grāmatveža vai ekonomista, vai finansista specialitātē;
– atbilstoša darba pieredze vismaz 1 gads grāmatvedības darbā (vēlams izglītības iestādē);
– labas Latvijas Republikas normatīvo aktu zināšanas grāmatvedības un nodokļu jomā;
– valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;
pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu Visma Horizon;
– labas iemaņas darbā ar datoru (DAIS, Microsoft Office).

Piedāvājam

– iespēju strādāt stabilā iestādē ar savlaicīgi izmaksātu atalgojumu; 

– labus darba apstākļus un ar nepieciešamajiem resursiem aprīkotu darbavietu;

– alga EUR 920 (bruto) pēc 3 mēnešu pārbaudes laika; 

– tālākizglītības iespējas

Gaidām Jūsu CV un motivācijas vēstuli!

Rīgas 3.arodskola, Dzirnavu iela 117, Rīga, LV- 1011, e-pasts: skola@3arodskola.lv

Kontaktpersona: direktora vietniece Vija Pavļukeviča, tālr. 67797043, 25469691.

Vakances aktuālais laiks: līdz 20.04.2022.

Kā rīkoties krīzes gadījumā

Krīzes situācijā ikdienas dzīve kardināli mainās, jo var nebūt pieejami kritiskie pakalpojumi – elektrība, gāze, apkure, komunālie pakalpojumi, internets un mobilie sakari.

Var nestrādāt veikali un benzīntanki, nedarboties bankomāti un maksājumu kartes. Varētu tikt apgrūtināta ārstniecības iestāžu un glābšanas dienestu darbība.

Krīzes situācijā atbildīgie dienesti un bruņotie spēki īstenos apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt spējīgam noturēties pirmās krīzes dienas – vismaz 72 stundas.

Informatīvais buklets

Rīgas 3.arodskolā gatavojas mācību organizēšanai 7.kārtas ietvaros

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtai, 2022.gadā  Rīgas 3.arodskola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar VIAA par 4 tālākizglītības programmu īstenošanu:

”Metālapstrāde” 20T 521 01 1, profesionālajās kvalifikācijās

„Rokas lokmetinātāja (MMA)”

„Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” „Lokmetinātāja metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”

un

tālākizglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 30T 346 01 1 profesionālajā kvalifikācijā  Lietvedis

Papildus informormācija sadaļā “Mācības pieaugušajiem“!

Informācija par veicamajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem “Drošas skolas” nodrošināšanai

Rīkojums par veicamajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem “Drošas skolas” nodrošināšanai” pieejams šeit.

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, no 1.marta skolās turpināsies skolēnu (izņemot
pirmsskolas izglītības pakāpē) un nodarbināto testēšana atbilstoši Slimību profilakses un
kontroles centra algoritmam. Tāpat saglabājas prasība regulāri vēdināt mācību telpas un
ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļu lietošana, roku
mazgāšana u.c.).

Spēkā vairs nebūs prasība par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo un grupu
lielumu, taču ikviena izglītības iestāde aicināta izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat tiek
rekomendēts ievērot distanci.

Pagaidām saglabājas prasība izglītības iestādēs lietot nemedicīniskās (auduma) sejas maskas,
kas iepirktas izglītības iestāžu vajadzībām. Vienlaikus noteikts, ka no 2022.gada 1.marta līdz
31.martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot
epidemioloģisko situāciju, varēs pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības procesā iekštelpās
sejas maskas var nelietot 1.–3. klašu bērni (tajā skaitā interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmās).

Līdz 2022.gada 31.martam noteikta prasība, ka izglītības programmu īstenošanā
nodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem (kuri pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk
saskarē ar izglītojamiem), bērnu uzraudzības pakalpojuma un pedagogu privātprakses
pakalpojuma sniedzējiem ir jābūt ar vakcinācijas (vismaz primārās vakcinācijas) vai
pārslimošanas sertifikātu.

Tiek saglabāta iespēja izglītības iestāžu izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo
asistentiem neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības
procesā, ja izglītības iestādēs tiek veikts Covid-19 rutīnas skrīnings (to neveic bērniem
pirmsskolas izglītības pakāpē), lai pēc iespējas agrīnāk atklātu inficēšanās gadījumus. Šis
regulējums attiecībā uz izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo asistentiem
piemērojams līdz 31.martam.

Ja skolēnam vai darbiniekam Covid-19 inficēšanās gadījums ir mājsaimniecībā, par
kontaktpersonas statusu ir jāinformē izglītības iestāde, lai tās vadība varētu lemt par papildu
epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, piemēram, izglītojamo un darbinieku
veselības stāvokļa novērošanu, papildu testēšanu, klases ar paaugstinātu Covid-19 izplatības
risku nošķiršanu u. tml. Savukārt pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamais, lai turpinātu
piedalīties klātienes izglītības procesā, mājas karantīnas nosacījumus var neievērot tikai
tādos gadījumos, ja kontakts ar inficēto personu ir noticis ārpus mājsaimniecības. Tā kā
pastāvīgs kontakts ar SARS-CoV-2 inficēto vienā mājsaimniecībā ir ar ļoti augstu risku, un
pirmsskolas izglītības pakāpē bērniem netiek veikts rutīnas skrīnings un nav iespējams
pietiekami operatīvi atklāt inficēšanās gadījumu, tādēļ pēc pēdējā kontakta ar Covid-19
inficētu personu nepieciešams ievērot mājas karantīnu ne mazāk kā 10 dienas vai veikt

Covid-19 testu laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas un
atgriezties iestādē, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Arī dalībai interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās nav
ierobežojumu, ņemot vērā, ka skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē skolā
tiek veikts rutīnas skrīnings. Arī pirmsskolas izglītībā iesaistītie bērni, kuriem netiek veikts
rutīnas skrīnings, var apmeklēt interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības.
Avots: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/no-1-marta-pakapeniski-samazina-
ierobezojumus-izglitibas-procesa

No 2021. gada februāra izglītojamo stipendijas tiks aprēķinātas atbilstoši jaunam 08.02.2021. normatīvam dokumentam Nr.1  “Nolikums par stipendiju piešķiršanu Rīgas 3.arodskolas izglītojamajiem”

Jaunā stipendiju piešķiršanas nolikuma nosacījumi tiks piemēroti februāra mēnesī aprēķināmajai stipendijai. Februāra mēneša stipendija tiks aprēķināta pēc izglītojamo janvāra mēneša mācību sasniegumu rezultātiem.

Stipendiju piešķiršanas nolikums pieejams šeit.

Skaidrojumi stipendiju piešķiršanai lasāmi šeit.