Select Page

projekta SAM 8.5.2. īstenošana Rīgas 3. arodskolā

31.01.2019. un 01.02.2019. Rīgas 3. arodskolā projekta SAM 8.5.2. “Nodrošināt profesionalās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros notika mācības metināšanas simulatoru “Soldomatic Augmented Reality Trainer” pielietošanai mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

Mācības notika sadarbībā ar uzņēmumu “Binzel Baltic UAB”. Mācībās piedalījās metināšanas speciālisti un pedagogi no dažādām Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm.

projekts “Latvijas skolas soma”

2018./2019. mācību gadā Rīgas 3. arodskola  iesaistījusies Latvijas 100-gades projektā “Latvijas skolas soma”. Projekta ietvaros izglītojamie apmeklējuši Latvijas simtgades kino filmu “Tēvs nakts”, “Baltu ciltis”un “Homo novus” kinoseansus. Īstenojot projekta „Latvijas skolas soma” darbības principu par izglītības iestādē īstenotā mācību procesa papildināšanu ar jaunām aktivitātēm,  izglītojamie apmeklējuši “Latvijas Mākslas muzeju”, “Latvijas Vēstures un kuģniecības muzeju”, “Rīgas Motormuzeju”, “Muzeju Memoriālās apvienības” organizētos pasākumus, notikusi aizraujoša tikšanās ar SIA Laboratorium dalībniekiem.

Tech Industry 2018

No 29. novembrim līdz 1. decembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiek starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “Tech Industry 2018”, kas ir gada nozīmīgākais un lielākais rūpnieciskās ražošanas projekts Baltijā. (vairāk…)

“Izaugsme un nodarbinātība”

Sadarbībā ar VIAA turpinām īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” aktivitātes .Projekta (mācības pieaugušajiem) ietvaros no 21.01.2019. līdz 01.03.2019. Rīgas 3. arodskolā mācības uzsakušie izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksēs uz uzņēmumiem.

Inovāciju seminārs metināšanā

23.10.2018. Rīgas 3. arodskolas Aktu zālē norisinājās Inovāciju seminārs metināšanā, kurā piedalījās 14 profesionālo izgītības iestāžu skolotāji, 24 studenti no starptautiskā metināšanas inženieru kursa un starptautiskā metināšanas inspektoru kursa, 8 darba devēju pārstāvji un Rīgas 3. arodskolas izglītojamie.

(vairāk…)

Profesiju sīrups

Šodien, 11.10.2018. piedalījāmies Karjeras dienu pasākumā “Profesiju sīrups”Rīgas 54. vidusskolā. Iepazīstinām skolēnus ar mūsu skolā apgūstamajām profesijām.