Mūsu skolas izglītojamajiem 1. vieta Baltijas profesionālās izglītības audzēkņu konkursa finālā metālapstrādes un mašīnbūves nozarē MAG metinātāja profesionālajā kvalifikācijā

2023. gada 8. septembrī Jelgavā, ZRKAC telpās norisinājās Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa fināls šādās kvalifikācijās – mašīnbūves tehniķis; metinātājs (MAG); programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs.

Sīvā cīņā Baltijas valstu profesionālās meistarības konkursa finālā cīnījās 9 komandas, demonstrējot iepriekš sagatavotos mājas darbus un mērojoties zināšanās un spējās profesionālās jomas teorijas un praktisko darbu izpildē.

KONKURSA REZULTĀTI

Mašīnbūves tehniķa kvalifikācijā

1. vieta Tartu profesionālās izglītības koledža Oskar Marty Hamer, Kristofer Poolakese, Samuel Tämm un pedagogi Oskar Hint, Nikolai Jukin.
2. vieta Valmieras tehnikuma komanda Matīss Meinards Puķulauks, Kristiāns Grencis, Dainars Miezis un pedagogs Roberts Beriņš.
3. vieta Kauņas tehnoloģiju mācību centrs Henrikas Gelūnas, Aivaras Stučinskas, Emilis Stankevičius un pedagogi Laurynas Vitkauskas, Tomas Čižikas.

Metinātāja kvalifikācijā

1. vieta  Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola Bruno Leimanis, Nauris Smolenskis, Artis Students un pedagogs Genādijs Meteļskis.
2. vieta Tartu profesionālās izglītības koledža Paul Teiter, Taavi Vegner, Marten Mäll un pedagogs Kaarel Rodima.
3. vieta Alītas profesionālās izglītības mācību centrs Eimantas Šakalis, Valdas Lėckas, Evaldas Jankeliūnas un pedagogs Tomas Kuniejus.

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāja kvalifikācijā

1. vieta Vilņas tehnoloģiju mācību centrs Jokūbas Labanauskas, Jonas Kaušilas, Justinas Vitkus un pedagogs Justinas Dundulis.
2. vieta Rīgas Tehniskās koledža: Ervīns Zalva, Valentīns Vaļeckis, Namejs  Egle un pedagogi Viktors Gutakovskis, Anda Kazuša.
3. vieta Tallinas Lasnamäe mehānikas skola Sever Mõistus, Vitold Pantserev, Aleksandr Selifanov un pedagogs Aleksandr Sagalajev.

Konkursu organizēja Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC www.masoc.lv), Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC www.zrkac.lv), Tehnobuss Latvija ar sadarbības partneriem no Igaunijas mašīnbūves nozares federācijas, Lietuvas mašīnbūves nozares asociācijas, Vilņas tehnoloģiju mācību centra un Merkuur OÜ.

Konkursu atbalstīja tādi nozares uzņēmumi, kā ESAB OY Latvijas filiāle, Naglis&ERR; AGAMIKS; Speciāls Elektrods; Signum; Mitutoyo Polska Sp.z o.o, Silmor; BMdeco; Dinex Latvia; Valpro; LS Steel; SFM LATVIA; HEIDELBERG MATERIALS SBC LATVIA; Waldec Group; Eko El; TS RĪGA; LATVIJAS FINIERIS Iekārtu Rūpnīca; Metālmeistars; EXIGUM; DUROC MACHINE TOOL; METLAT; J.J.Steel; Tibnor Latvia;  u.c.

Pateicību izsakām žūrijas komisijas locekļiem: Andrim Dūmam (ZRKAC), Dacei Brūverei (ZRKAC), Didzim Avišānam (MASOC), Mārim Zvirbulim (ESAB Oy Latvijas filiāle), Vitālijam Ostrovskim (SIA „BMdeco” ), Gintautas Dervinis (TECHIN), Jānim Lungevičam (RTU). 

Rīgas 3. arodskolas izglītojamo dalība projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 ietvaros

 

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

 

 Projekts skaitļos:

 

Rīgas 3. arodskolā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 39 audzēkņi un mācību prakses realizējuši 384 audzēkņi.

Rīgas 3. arodskolā populārākās profesijas projekta ietvaros: Atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA), Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MMA_MAG metinātājs), Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (TIG metinātājs).

Iesaistoties projektā, Rīgas 3. arodskola ir atradusi uzticamus sadarbības partnerus, kuri ik gadu audzēkņiem dod iespēju reālā darba vidē apgūt un pilnveidot prasmes izvēletajā specialitātē – metālapstrādes nozarē.

Rīgas 3. arodskolā aktīvākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: AS “LATVIJAS FINIERIS”, SIA “Hansa Flex Hidraulika”, SIA “Metkon”, SIA “BIC”, RP SIA “Rīgas satiksme”, AS “RIKON”, SIA “Izoterms”, AS “ARTA-F”, AS “Rīgas piena kombināts”, AS Energofirma “Jauda”, SIA “REPA”, SIA “East Metal”, SIA “AZW”, SIA Railing service, SIA STORMANS, SIA “AISIS”.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/