Select Page

Audzēkņiem

Jaunā stipendiju piešķiršanas nolikuma nosacījumi tiks piemēroti februāra mēnesī aprēķināmajai stipendijai. Februāra mēneša stipendija tiks aprēķināta pēc izglītojamo janvāra mēneša mācību sasniegumu rezultātiem.

Stipendiju piešķiršanas nolikums pieejams šeit.

Skaidrojumi stipendiju piešķiršanai lasāmi šeit.

Pedagogu individuālā darba ( konsultāciju) grafiks 2021./2022.mācību gadam.

===================================================================================

Bibliotēkas darba laiks:  P – 9:00-12:30, O – 17:30-18:30, T – 9:00-13:30, C – 17:30-18:30, P —–

===================================================================================

Profesionālās pilnveides programmas “ Tīmekļa vietņu (WEB) programmēšana” (160 mācību stundas) mācību nodarbību grafiks. Izglītības programma īstenota Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.