Select Page

04.03.2019. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu protokolu rezultātiem kvalifikācija piešķirta:

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) – 2 pretendentiem,

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 2 pretendentiem,

Rokas lokmetinātājs (MMA) – 3 pretendentiem.

Sīkāka informācija sadaļā Profesionālās kompetences novērtēšana