Select Page

Sadarbībā ar VIAA turpinām īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” aktivitātes .Projekta (mācības pieaugušajiem) ietvaros no 21.01.2019. līdz 01.03.2019. Rīgas 3. arodskolā mācības uzsakušie izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksēs uz uzņēmumiem.