Uzsākam moduļu programmu apmācību metināšanā…

Rīgas 3.arodskola uzsāk moduļu programmu apmācību metināšanā.

Piedāvājam sekojošas moduļu programmas metināšanā:

1. Rokas lokmetināšanā (MMA), moduļus skatīt A3 E1 – E6.

2. Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), moduļus skatīt A3 MAG1 – MAG6.

3. Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), moduļus skatīt A3 WIG1 – WIG6.

* Mācību valodas – latviešu / krievu

* Mācības notiek – vakara grupās

Tālrunis informācijai:
67286565, 29482843 – Direktora vietnieks praktiskajās mācībās un komerciālajā darbā (EWE) I.Ruņģis