Uzņemšana

“Ziemas uzņemšana”

No 15.01.2018. – 23.02.2018. notiks dokumentu pieņemšanu mācībām izglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” – profesionālā kvalifikācija-LIETVEDIS, mācību ilgums -1 gads. Mācību sākums 26.02.2018. Dokumentu pieņemšana katru darba dienu no plkst. 9.00-10.00 un no plkst. 15.30.-17.00. Papildus informācija pa tālruni : 67288561, 67797046

 

Vai vēlies iegūt profesionālo izglītību Rīgas centra skolā, kur: 

* mācības notiek par valsts budžeta vai projekta “Jauniešu garantija” līdzekļiem,
Bezvadu640 (Copy)* projekta “Jauniešu garantija” izglītojamajiem maksā stipendijas (līdz 115 eiro mēnesī),
* mācību programmas ir licencētas un akreditētas,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
* iespēju robežās palīdzam risināt jautājumu par dienesta viesnīcu,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* mācības iespējams savienot ar darbu,
* projekta “Jauniešu garantija” grupu izglītojamajiem tiek izmaksāta mērķstipendija.  Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju (līdz 70 eiro mēnesī),
* izglītojamajiem 3 mēnešus notiek mācību prakse uzņēmumos,
* skolas vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldes sistēmas. Prasības.”

1) Administratīvie un sekretāra pakalpojumiprojekta
“Jauniešu garantija” mācību grupasIMG_7569-300x225 (Copy)
iegūstamā kvalifikācija: lietvedis
iepriekšējā izglītība – vidējā
mācību ilgums – 1 gads
mācību valoda – latviešu
pieejamas rīta un pēcpusdienas grupas.
Mācības notiek projekta “Jauniešu garantija” finansētās grupās.
Projekta “Jauniešu garantija” grupās uzņem:
nenodarbinātus jauniešus vecumā no 17 – 29 gadiem.

Uzņemam arī nodarbinātos jauniešus vecumā no 17 – 24 gadiem! 
2) Metālapstrādātājs
DSC_9912 iegūstamās kvalifikācijas:
atslēdznieks; virpotājs;
rokas lokmetinātājs (MMA);
lokmetinātājs metināšanā ar mehānisko iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)
iepriekšējā izglītība – pamata
mācību valoda – latviešu/krievu
mācību ilgums – 3 gadi
Mācības notiek valsts budžeta finansētās grupās.Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apgūt vidējās vispārējās izglītības programmu.

3) Metinātājs – valsts budžeta un projekta “Jauniešu garantija” mācību grupas

iegūstamās kvalifikācijas:
rokas lokmetinātājs (MMA);
lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma);
mācību valoda – latviešu/krievu;
mācību ilgums – 1 gads;
Pieejamas rīta un pēcpusdienas grupas.
Mācības notiek valsts budžeta un projekta “Jauniešu garantija” finansētās grupās.
Projekta “Jauniešu garantija” grupās uzņem:
nenodarbinātus jauniešus vecumā no 17 – 29 gadiem
Uzņemam arī nodarbinātos jauniešus vecumā no 17 – 24 gadiem!

DSC_9929
4) Programmēšana
(Web lapu un mobilo aplikāciju izstrāde)
Iegūstamā kvalifikācija:
programmēšanas tehniķis; iepriekšējā izglītība – vidējā;
mācību valoda – latviešu;
mācību ilgums – 1,5 gadi; Mācības notiek valsts budžeta finansētās grupās

 

Informācija par uzņemšanu projekta “Jauniešu garantija” programmas grupās pieejama šeit

Ieskaitīšanas kārtība

Reflektantam jāiesniedz:

*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
*  aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai – nenodarbināti jaunieši vecumā no 17 – 29 gadiem (JG2 izglītības programmās) Lejupielādēt šeit.
*aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai – nodarbināti jaunieši vecumā no 17 – 24 gadiem (JG2 izglītības programmās) Lejupielādēt šeit.
* izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  pases kopija;
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  papildus var iesniegt – raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstulei, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (bāreņi, daudzbērnu ģimenes bērni).
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)
Reflektantus ieskaita arodskolā pēc  vidējās atzīmes sekmju izrakstā. Priekšroka ir tiem, kuriem sekmju izraksta vidējā atzīme ir augstāka.

Ārpus konkursa tiek ieskaitītas personas, kurām ir tiesības uz valdības noteiktajiem atvieglojumiem (bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem), pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.

Papildus informācija pa tālruni : 6779704667288561
un e-pastu
epasts_skola.jpg