Uzņēmējiem un darba devējiem ir iespēja saņemt atbalstu

par prakšu un Darba vidē balstītas (DVB) izglītības īstenošanu uzņēmumā ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001, ietvaros

(Informācija par projektu: Andis Lejiņš, 29216588, andis433@inbox.lv LDDK NEP (MASOC)koordinators) 

No 5.03.2018.  līdz 08.06.2018. mācību prakses uzņēmumos uzsāks Rīgas 3.arodskolas izglītojamie! 

  1. Mācību prakse uzņēmumā projekta ietvaros:
    *(225 Euro vienam praktikantam gadā par individuāliem aizsardzības līdzekļiem, civiltiesisko apdrošināšanu, obligāto veselības pārbaudi, vakcināciju);
    *Par praktikantu praksē – līdz 120 eur par visu prakses laiku. 
  1. Darba vidē balstītas mācības (DVB) uzņēmumā projekta ietvaros:
    *(225 eur vienam praktikantam gadā par individuāliem aizsardzības līdzekļiem, civiltiesisko apdrošināšanu, obligāto veselības pārbaudi, vakcināciju);
    *līdz 224 eur mēnesī atlīdzība uzņēmumam par prakses vadīšanu praktikantam,

Neskaidrību gadījumā, informācija par Rīgas 3.arodskolas dalību projektā, līgumu slēgšana un citi ar sadarbību saistītie jautājumi: Projekta kontaktpersona: Rīgas 3.arodskolas direktora vietnieks Leonīds Lazdāns; Tel.67797074, mob.29239272, e-pasts: leonids@3arodskola.lv

Vēlamies veiksmīgu sadarbību!