Tirgus izpēte

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018. gada 17.oktobrī

Tirgus izpētes priekšmets: Sadzīves ķimījas, saimniecības un higiēnisko preču iegāde skolas un dienesta viesnīcas vajadzībām

Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-9
=============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018. gada 13.augustā

Tirgus izpētes priekšmets: Par ventilācijas sistēmas apkalpošanui

Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-8
Informācija par rezultātiem – saskaņā ar firmas piedāvājumu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Alintek”

=============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018. gada 13.augustā

Tirgus izpētes priekšmets: Par detaļu virpām iegādi

Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-7
Informācija par rezultātiem – saskaņā ar firmas piedāvājumu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Naglis & ERR”

=============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018. gada 13.augustā

Tirgus izpētes priekšmets: Par kondicioneru uzstādīšanu

Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-6
Informācija par rezultātiem – nebija neviena piedāvājuma

=============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018.gada  18.aprīlī

Tirgus izpētes priekšmets: OVP izmaksa
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-5
Informācija par rezultātiem – saskaņā ar firmas piedāvājumu, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu  slēgt līgumu ar SIA „Veselības centrs 4”.

=============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018.gada  12.aprīlī

Tirgus izpētes priekšmets: LED lampas iegāde
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-4
Informācija par rezultātiem – saskaņā ar firmas mājaslapas izpētī, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iegādāt LED lampas SIA „EverEco”.

==============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2018.gada  20.februārī

Tirgus izpētes priekšmets: Izglītojamo civiltiesiskā un nelaimes  gadījumu apdrošināšana kvalifikācijas prakšu laikā
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2018-3
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt  šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: natalija@3arodskola.lv līdz 2018.gada 21. februārim 14.00

Informācija par rezultātiem šeit:

=============================================================
Paziņojums par tirgus izpēti
Paziņošanas datums: 2017.gada  7.decembrī

Priekšmets Rīgas 3.arodskolas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kodi 66512200-4
Priekšmeta identifikācijas numurs R3AS/TI 2017-9
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu Tirgus izpētes procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  (noliktava) līdz 2017.gada   19.decembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona Tatjana Margitiča tālr. 29526937,
e-pasts: hotel@3arodskola.lvInna Jagņuka; tālr. 26645645; 67847772,
e-pasts: inna@tavapolise.lv

Informācija par uzvarētāju šeit.
===============================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017. gada 06.septembrī

Tirgus izpētes priekšmets: Sadzīves kanalizācijas un sadzīves ūdensvada daļējas renovācijas darbi  pēc adreses Rīga, Gailenes iela 7
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-8
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: natalija@3arodskola.lv līdz 2017. gada

14.septembrim plkst. 14.00

Informācija par uzvarētāju šeit.

================================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017. gada 06.septembrī

Tirgus izpētes priekšmets: Apkures atjaunošana pēc adreses Rīga, Gailenes iela 7
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-7
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: natalija@3arodskola.lv līdz 2017. gada 14.septembrim plkst. 14.00

informācija par uzvarētāju šeit.

================================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017. gada 20. augustā

Tirgus izpētes priekšmets: Elektroinstalācijas atjaunošana pēc adreses Rīga, Gailenes iela 7
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-6
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: natalija@3arodskola.lv līdz 2017. gada augustam plkst. 14.00

Informācija par uzvarētāju šeit

=================================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017. gada 15. augustā

Tirgus izpētes priekšmets: Par Ugunsgrēka signalizācijas projektēšanu,uzstādīšanu pēc adreses Rīga, Gailenes iela7
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-5
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: natalija@3arodskola.lv līdz 2017. gada

16. augustam plkst. 14.00

Informācija par rezultātiem šeit

=================================================================

Paziņojums par tirgus izpēti

Organizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2017.gada  01.jūnijā

Priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā „Programmēšanas tehniķis ”
CPV kodi: 80212000-3
Priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS/TI 2017/4- ESF
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  (noliktava) līdz 2017.gada   14.jūnijam  plkst.12:00
Kontaktpersona: Leonīds Lazdāns tālr. 67797074, 29239272, e-pasts: leonids@3arodskola.lv, Agrita Alksne; tālr. 67797048, 29562256, e-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv

Informācija par rezultātiem šeit

=================================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017. gada 19. aprīlī

Tirgus izpētes priekšmets: Par 18 planšetdatoru iegādi
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-3
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: ansis@3arodskola.lv līdz 2017. gada 21. aprīlim plkst. 14.00

Informācija par rezultātiem šeit

=================================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017.gada  16.februārī

Tirgus izpētes priekšmets: Par „Tilde Birojs 2016” (izglītības iestādēm) licences 86 datorizētām darba vietām nomu uz 1 gadu
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-2
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: ansis@3arodskola.lv līdz 2017.gada 21.februarim

Informācija par rezultātiem šeit
=================================================================

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu

Publicēšanas datums: 2017.gada  15.februārī

Tirgus izpētes priekšmets: Izglītojamo civiltiesiskā un nelaimes  gadījumu apdrošināšana kvalifikācijas prakšu laikā
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2017-1
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: natalija@3arodskola.lv līdz 2017.gada 21. februārim 14.00

Informācija par rezultātiem šeit .
=================================================================