Mācības pieaugušajiem

Noslēgusies 3. kārta, iesniegt dokumentus ceturtajai kārtai varēs 2019. gada maijā.

NĀC MĀCĪTIES Rīgas 3.arodskolā!

Profesionālās tālākizglītības programma


*
mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas! 

 KAS VAR PIETEIKTIES
strādājošie:
*  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
*  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
*  jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
*  pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
*  kvalificēti strādnieki un amatnieki
*  iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
*  vienkāršajās profesijās strādājošie
*  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam
*  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

 PIEEJAMAIS ATBALSTS
*  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
*  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
*  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
*  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Noslēgusies 3. kārta, iesniegt dokumentus ceturtajai kārtai varēs 2019. gada maijā.

Dokumentu iesniegšana:
*  Rīgas 3.arodskola, Dzirnavu iela 117, 503. kabinetā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00:( vēlams iepriekš sazvanīties)
*  Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: leonids@3arodskola.lv, T. 67797074 vai mob.29239272

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
    * klātienē vai nosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (pamatizglītība)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
  • medicīniskā izziņa, ka drīkst mācīties par metinātāju

Sīkāka informācija par projektu šeit