Programmēšana

Mācību programmas ietvaros paredzēts sagatavot speciālistus, kuri pamata līmenī pratīs pielietot 2 programmēšanas valodas (PHP un JavaScript). Šīs prasmes ļaus programmēšanas tehniķiem veidot pilnvērtīgas, šodienas prasībām atbilstošas tīmekļa mājas lapas uzņēmumiem, kā arī izstrādāt aplikācijas viedtālruņiem (Android un iOS). Abas minētās jomas šodien ir ļoti pieprasītas darba tirgū un paredzams, ka pieprasījums pēc tām tikai augs.

Profesionālās izglītības programmas veids: profesionālās vidējās izglītības programma
Iegūstamā kvalifikācija: programmēšanas tehniķis
Profesionālās kvalifikācijas līmenis: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1,5 gadi ( 2120 stundas)
Profesionālās izglītības ieguves forma: klātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: diploms par par profesionālo vidējo izglītību

Profesionālie mācību priekšmeti

Datu struktūras un algoritmi

Tīmekļa lapu programmēšanas pamati

Programmēšanas valodas

Datu bāzes

Datorgrafika

Aplikāciju izstrāde mobilajām iekārtām

Programminženierija un programmatūras testēšana

Sabiedrības un cilvēku drošība

Dokumentu pārvaldība

Profesionālā svešvaloda

Profesionālās komunikācijas pamati

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati

Kvalifikācijas prakse uzņēmumos

Izglītības programmā iekļautie mācību priekšmeti nodrošina izglītojamo zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši programmēšanas tehniķa profesijas standartam. Mācību programmas ietvaros paredzēts apgūt darba aizsardzību un ergonomiku, lietišķo dokumentu noformēšanu, angļu valodu, matemātiku un profesionālo saskarsmi, sniedzot izglītojamajiem noderīgas zināšanas, bez kurām tehnisku IT projektu īstenošana būtu apgrūtināta.

No profesionālajiem mācību priekšmetiem galvenā uzmanība tiek veltīta tīmekļa programmēšanas valodu apguvei, kurām ir plašs pielietojums dažādās ierīcēs, un, kuras tiek pielietotas dažādu mērķu sasniegšanai un plaša spektra projektu īstenošanai. Izglītības programmā paredzēta arī datu bāzu un datorgrafikas pamata zināšanu apguve.  Paredzēts sniegt teorētiskās zināšanas par datu struktūrām, algoritmiem un IT projektu dzīves ciklu, plānošanu, produktu testēšanu, dokumentēšanu un ieviešanu, kas ir nepieciešamās prasmes šajā profesijā.

Īpaši jāizceļ mācību priekšmets “Aplikāciju izstrāde mobilajām iekārtām”, kur tiks parādīts, kā, izmantojot iegūtās zināšanas par populārām tīmekļa programmēšanas valodām, iespējams veidot mobilās aplikācijas viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām mobilajām iekārtām tā, lai aplikācija darbotos visās populārākajās mobilo ierīču operētājsistēmās. Izglītojamie apgūs veidu, kā vienkārši, ātri un efektīvi veidot dažādas biznesa vidē pieprasītas mobilās aplikācijas, tādējādi paaugstinot savu vērtību darba tirgū.