Kvalitātes vadības sistēma no 2007. gada

Kopš 2007. gada 8. jūlija Rīgas 3. arodskolā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2009 prasībām.

Pēdējā kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija veikta 2016.gada 11.aprīlī, kārtējais uzraudzības audits 2017.gada 12.aprīlī. Sertifikāts apliecina, ka procesi Rīgas 3.arodskolā tiek uzturēti atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam un atbilst konkrētiem kritērijiem.

ISO jeb Starptautiskās standartizācijas organizācijas standarts ISO 9001 ir viens no pazīstamākajiem vadības sistēmu standartiem pasaulē. Šo standartu izmanto gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību iestādes, gan arī privāti uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas visā pasaulē. Standarts var būt gan palīgs jebkuras iestādes darbībā, gan arī garants skolas klientiem (izglītojamajiem), ka mūsu sniegtie pakalpojumi ir atbilstoši noteiktai kvalitātei, ka pakalpojumu kvalitāte tiek nepārtraukti uzlabota.

Skolai izstrādāta Kvalitātes vadības rokasgrāmata, kurā iekļauta informācija par iestādi, tās politiku, ikgadējiem mācību gada mērķiem. Detalizēti izstrādāti 16 kvalitātes vadības procesu raksturojumi, tiem atbilstošās veidlapas, piesaistīti iekšējie un ārējie normatīvie dokumenti. Kvalitātes sistēmas ietvaros regulāri veikta datu analīze un procesu efektivitātes mērījumi. Klientu (izglītojamo) apmierinātības noskaidrošanai regulāri tiek veikta izglītojamo anketēšana.

Rīgas 3.arodskolas sertificētās sfēras atbilstoši ISO 9001:

  • profesionālā izglītība,
  • metinātāju atestācija un pāratestācija,
  • mācību kursu organizācija.

Tālrunis informācijai:

67797042 – Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja A. Lasmane

Sertifikāti aplūkojami šeit:

ISO_Sertifikāts_LV_2016

ISO_Sertifikāts_EN_2016