Izglītības iestādes politika

   Rīgas 3. arodskolas

  Kvalitātes politika

  Kvalitāte Rīgas 3.arodskolas darbībā nozīmē, ka skola, iekļaujoties kopējā valsts izglītības sistēmā, sniedz ieguldījumu izglītota un radoša cilvēka veidošanā, apmierina izglītojamo (klientu) apzinātās un vēl neapzinātās vēlmes.

 Savā darbībā balstāmies uz Latvijas un starptautisko standartu prasībām  metodiskajā, materiāli – tehniskajā, vides aizsardzības un darba vides sakārtotības jomās. 

 Skolas mērķis ir kļūt par starptautiski atpazīstamu profesionālās izglītības iestādi.

 Atbildību par skolas darbību un sniegtajiem pakalpojumiem uzņemas skolas direktors. Tomēr katrs darbinieks ir atbildīgs par savas darbības kvalitāti un tās sekām. Skolas darbiniekiem ir izpratne par savas darbības kvalitātes rādītājiem.

 Skola nepārtraukti pilnveido un attīsta kvalitātes pārvaldības sistēmu un procesus, paaugstina sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 Skola periodiski veic klientu apmierinātības izpēti un savas darbības pašvērtējumu.

Voldemārs Leitāns, direktors
2014.gada 1.septembrī