Skolas izglītojamo ārpusstundu pasākums „ Mārtiņdienas jampadracis”

2018-11-09 12:30 - 2018-11-09 15:00