“Izaugsme un nodarbinātība”

Sadarbībā ar VIAA turpinām īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” aktivitātes .Projekta (mācības pieaugušajiem) ietvaros no 20.11.2018. Rīgas 3. arodskolā mācības ir uzsākuši 13 izglītojamie: 6 izglītojamie TIG metinātaja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un 7 izglītojamie MAG metinātaja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens šo mācību grupu izglītojamajiem plānots 4.03.2019.