Informācijas diena

07116. maijā no pulksten 15.00 līdz pulksten 17.00 Rīgas 3. arodskolā notiks informācijas diena.