Rīgas 3. arodskola

bezvadu260.jpgLabdien! Esiet sveicināti Rīgas 3. arodskolas mājas lapā!
Piedāvājam  bez mācību maksas apgūt mācību programmas: 1) Metālapstrāde (atslēdznieks, virpotājs, metinātājs)2) Metināšana (metinātājs); 3) Lietvedība (lietvedis).
Rīgas 3. arodskola piedāvā arī maksas 1) datorkursus un 2) metināšanas kursus, kuri notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā (MMEC).

Aktualitātes!

Mēneša plāns pieejams šeit.

 • Uzmanību!
  Papildus uzņemšana izglītības programmā ” Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ( profesionālā kvalifikācija – lietvedis) ESF finansētā mācību grupā.
  Dokumentu pieņemšana līdz 29.09.2014. no plkst. 10.00.-16.00.
  Iestāšanās nosacījumi:
  1) Izglītojamais nedrīkst būt atbalsta saņēmējs/-a Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  2) Izglītojamais nedrīkst būt pilna laika studējošais/-šā Latvijas augstākās izglītības iestādē;
  3) Izglītojamais vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas programmā nav saņēmis/-usi mērķstipendiju un nav ieguvis/-usi profesionālo kvalifikāciju darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros.   Izglītojamo uzņemšana izglītības programmās ” Metālapstrāde” ( profesionālās kvalifikācijas – atslēdznieks, virpotājs, MMA metinātājs) un ” Metālapstrāde” ( profesionālās kvalifikācijas – MMA/MAG metinātājs) beigusies.
 • Rīgas 3.arodskolā no 2014.gada 1.septembra tiks  uzsākta jauna Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) īstenošana. Projekta ietvaros piedāvājam apgūt izglītības programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (lietvedis) un „Metālapstrāde” (MMA/MAG metinātājs).
 • Informācija par izglītojamo uzņemšanas nosacījumiem ESF finansētajās mācību grupās sadaļā – Uzņemšana. 
 • Dokumentu pieņemšana no 2014.gada 16.jūnija darbadienās no 10:00 –12.00 un no 12.30 – 16:00, 204.kabinetā.
 • Šeit ir iespējams aplūkot videomateriālu par Rīgas 3. arodskolu 2014. gadā.
 • Valsts prezidents Andris Bērziņš 12.februārī apmeklēja Rīgas 3.arodskolu, lai iepazītos ar skolas mācību procesu un nākotnes attīstības iecerēm. Foto un video pieejami šeit.

 • Skolas aktu zālē ir izveidota Daiļa Rožlapas gleznu izstāde. Apskatīt izstādi var katru darbadienu. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni:26111952.

 

Metinātāju atestācija

Tuvākā metinātāju atestācija notiks  17.09.2014.

ESF finansētās profesionālās izglītības programmas


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rīgas  3. arodskola no 2010. gada  piedalās Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projekta “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr.010/0284/1DP/1.2.1.1.3/IPIA/VIAA/001 ) īstenošanā .

Par ESF līdzekļiem 2010./2011.mācību  skolā mācījās 4 izglītojamo grupas. Izglītojamie apguva “Metālapstrādes” un “Sekretariāta un biroja darbu” profesionālās izglītības programmas, profesionālo kvalifikāciju ieguva 99 absolventi.

Par ESF līdzekļiem 2012./2013 mācību gadā skolā mācījās  3 izglītojamo grupas – divas no tām apguva  mācību programmu “Metālapstrāde” ( profesionālā kvalifikācija – MMA/MAG metinātājs) un viena grupa programmu “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ( profesionālā kvalifikācija – lietvedis). MMA/MAG metinātāja kvalifikāciju ieguva 53 absolventi, lietvežu kvalifikācijā ieguva 25 absolventi.

2013./2014 mācību gadā  skolā mācās 5 ESF finansētās izglītojamo grupas. Izglītojamie apgūst MMA/MAG metinātāja un lietveža profesijas arodizglītības programmās „Metālapstrāde 32 521 01” un „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01”

Izglītojamo skaits ESF finansētajās mācību grupās 2014. gada 1. janvārī- 148 izglītojamie.

Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju no 71.14 līdz 113,83 euro mēnesī.

Rīgas 3. arodskola ieguvusi ISO sertifikātu…

Lasīt pilnu tekstu »

Rīgas 3. arodskola iegūst Vācijas metināšanas apvienības kvalitātes apliecinājumu…

Rīgas 3. arodskola iegūst DVS (Vācijas metināšanas un citu radniecīgo procesu apvienības) apliecinājumu.

Lasīt pilnu tekstu »

Uzsākam moduļu programmu apmācību metināšanā…

Rīgas 3.arodskola uzsāk moduļu programmu apmācību metināšanā.

Lasīt pilnu tekstu »