Rīgas 3. arodskola

bezvadu260.jpgLabdien! Esiet sveicināti Rīgas 3. arodskolas mājas lapā!
Piedāvājam  bez mācību maksas apgūt mācību programmas: 1) Metālapstrāde (atslēdznieks, virpotājs, metinātājs)2) Metināšana (metinātājs); 3) Lietvedība (lietvedis); 4)Programmēšana (programmēšanas tehniķis)
Rīgas 3. arodskola piedāvā arī maksas metināšanas kursus, kuri notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā (MMEC).

Aktualitātes!

UZŅEMŠANA!

  • Informācija par uzņemšanas nosacījumiem  pieejama šeit.
    UZMANĪBU -  Izmaiņas ESF finansēto mācību grupu uzņemšanas noteikumos!
  • Līdz 15.08.2015turpinās izglītojamo uzņemšana mācībām 2015./2016. mācību gadam izglītības programmās:
  • “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (profesionālā kvalifikācija - lietvedis) pēc 12.klases mācību ilgums 1 gads, ESF finansētas mācību grupas.
  • “Programmēšana”(profesionālā kvalifikācija - programmēšanas tehniķis) – pēc 12. klases mācību ilgums 1,5 gads, ESF finansēta mācību grupa;
  • “Metālapstrāde”(profesionālās kvalifikācijas- MMA/MAG metinātājs) – pēc 9. klases mācību ilgums 1gads, valsts budžeta finansētās mācību grupās un ESF finansētā mācību grupā latviešu valodā;
  • Dokumentus pieņemam darba dienās: 9:30 – 12:00; 12:30 – 16:00
  • Uzņemšana pārtraukta izglītības programmā “Metālapstrāde” (profesionālās kvalifikācijas - atslēdznieks, virpotājs, MMA metinātājs) – pēc 9. klases mācību ilgums 3 gadi un ESF finansētā bilingvālās apmācības grupā programmā Metālapstrāde”(profesionālā kvalifikācija MMA/MAG metinātājs);
  • Izglītojamajiem, kuri dokumentus mācībām iesnieguši pēc 01.08.2015. gultas vietu dienesta viesnīcā negarantējam.

 

Esi Drošs – Esi Foršs!


Lai novērstu daudzos nelaimes gadījumus darbā jauniešu vidū un vērstu jauno darbinieku uzmanību uz darba aizsardzības problemātiku, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) un profesionālo darba aizsarglīdzekļu izplatītājs SIA “GRIF” atklāj pilotprojektu profesionālās izglītības iestādēs “Esi Drošs – Esi Foršs!”. Svinīga projekta atklāšana notika 30.aprīlī plkst. 12.00 Rīgas Valsts tehnikumā, piedaloties tehnikuma, Valsts darba inspekcijas (VDI), GRIF, LBAS un MASOC vadībai. Sīkāk par projektu varat lasīt šeit.
Rīgas 3.arodskolā no 2014.gada 1.septembra ir  uzsākta jauna Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) īstenošana. Projekta ietvaros izglītojamie apgūst izglītības programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (lietvedis) un „Metālapstrāde” (MMA/MAG metinātājs). Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums pieejams šeit.

Rīgas 3. arodskola ieguvusi ISO sertifikātu…

Lasīt pilnu tekstu »

Uzsākam moduļu programmu apmācību metināšanā…

Rīgas 3.arodskola uzsāk moduļu programmu apmācību metināšanā.

Lasīt pilnu tekstu »