Rīgas 3. arodskola

bezvadu260.jpgLabdien! Esiet sveicināti Rīgas 3. arodskolas mājas lapā!
Piedāvājam  bez mācību maksas apgūt mācību programmas: 1) Metālapstrāde (atslēdznieks, virpotājs, metinātājs)2) Metināšana (metinātājs); 3) Lietvedība (lietvedis).
Rīgas 3. arodskola piedāvā arī maksas metināšanas kursus, kuri notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā (MMEC).

Aktualitātes!

Eksāmenu grafiks pieejams šeit

UZŅEMŠANA!

 • Izglītojamo uzņemšana mācībām Rīgas 3. arodskolā 2015./2016. mācību gadā no 15.06.2015. līdz 28.07.2015.
  Dokumentus pieņemam darba dienās: 9:30 – 12:00; 12:30 – 16:00
  Uzņemam izglītības programmās:
  “Metālapstrāde”(profesionālās kvalifikācijas- MMA/MAG metinātājs) – pēc 9. klases mācību ilgums 1gads, valsts budžeta un ESF finansētās mācību grupas;
  “Metālapstrāde” (profesionālās kvalifikācijas - atslēdznieks, virpotājs, MMA metinātājs) – pēc 9. klases mācību ilgums 3 gadi;
  “Programmēšana”(profesionālā kvalifikācija- programmēšanas tehniķis) – pēc 12. klases mācību ilgums 1,5 gads, ESF finansēta mācību grupa;
  “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (profesionālā kvalifikācija - lietvedis) pēc 12.klases mācību ilgums 1 gads, ESF finansētas mācību grupas.
 • Informācija par uzņemšanas nosacījumiem  Jauniešu garantijas projekta ietvaros finansētajās mācību grupās pieejama šeit

IZLAIDUMS

2015. gada 30. jūnijā skolas aktu zālē notiks izlaidums:
plkst. 11.00 – 6., 8.(ESF), 11.(ESF) grupas izglītojamajiem;
plkst. 14.00 – 1., 7.(ESF), 13.(ESF) grupas izglītojamajiem;
plkst. 16.30 – 9., 10.(ESF), 12.(ESF), 14. grupas izglītojamajiem.

 •  Mēneša plāns pieejams šeit.
 • Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru Rīgas 3.arodskolā skolas pedagogi un darbinieki apguva šādas profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas.
  26.05.2015. – profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „ Bērnu tiesību aizsardzībā”,   par tēmu : Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi. Skolas pedagogi pilnveidoja profesionālās zināšanas  un speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
  10.04.2015.- seminārs „ Interneta atbildīga lietošana” , kura laikā apgūtas tēmas par drošu interneta lietošanu, apdraudējumiem tajā, atbildību un pārkāpumiem internetā.
 • Lai novērstu daudzos nelaimes gadījumus darbā jauniešu vidū un vērstu jauno darbinieku uzmanību uz darba aizsardzības problemātiku, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) un profesionālo darba aizsarglīdzekļu izplatītājs SIA “GRIF” atklāj pilotprojektu profesionālās izglītības iestādēs “Esi Drošs – Esi Foršs!”. Svinīga projekta atklāšana notika 30.aprīlī plkst. 12.00 Rīgas Valsts tehnikumā, piedaloties tehnikuma, Valsts darba inspekcijas (VDI), GRIF, LBAS un MASOC vadībai. Sīkāk par projektu varat lasīt šeit.
 • Rīgas 3.arodskolā no 2014.gada 1.septembra ir  uzsākta jauna Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) īstenošana. Projekta ietvaros izglītojamie apgūst izglītības programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (lietvedis) un „Metālapstrāde” (MMA/MAG metinātājs). Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums pieejams šeit.
 

Metinātāju atestācija

Tuvākā metinātāju atestācija notiks  10.06.2015.

Rīgas 3. arodskola ieguvusi ISO sertifikātu…

Lasīt pilnu tekstu »

Uzsākam moduļu programmu apmācību metināšanā…

Rīgas 3.arodskola uzsāk moduļu programmu apmācību metināšanā.

Lasīt pilnu tekstu »