Rīgas 3. arodskola

bezvadu260.jpgLabdien! Esiet sveicināti Rīgas 3. arodskolas mājas lapā!
Piedāvājam  bez mācību maksas apgūt mācību programmas: 1) Metālapstrāde (atslēdznieks, virpotājs, metinātājs)2) Metināšana (metinātājs); 3) Lietvedība (lietvedis).
Rīgas 3. arodskola piedāvā arī maksas 1) datorkursus un 2) metināšanas kursus, kuri notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā (MMEC).

Aktualitātes!

Mēneša plāns pieejams šeit.

  • Rīgas 3.arodskolā no 2014.gada 1.septembra ir  uzsākta jauna Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) īstenošana. Projekta ietvaros izglītojamie apgūst izglītības programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (lietvedis) un „Metālapstrāde” (MMA/MAG metinātājs). Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums pieejams šeit.
 

Metinātāju atestācija

Tuvākā metinātāju atestācija notiks  17.12.2014.

ESF finansētās profesionālās izglītības programmas


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rīgas  3. arodskola no 2010. gada  piedalās Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projekta “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr.010/0284/1DP/1.2.1.1.3/IPIA/VIAA/001 ) īstenošanā .

Par ESF līdzekļiem 2010./2011.mācību  skolā mācījās 4 izglītojamo grupas. Izglītojamie apguva “Metālapstrādes” un “Sekretariāta un biroja darbu” profesionālās izglītības programmas, profesionālo kvalifikāciju ieguva 99 absolventi.

Par ESF līdzekļiem 2012./2013 mācību gadā skolā mācījās  3 izglītojamo grupas – divas no tām apguva  mācību programmu “Metālapstrāde” ( profesionālā kvalifikācija – MMA/MAG metinātājs) un viena grupa programmu “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ( profesionālā kvalifikācija – lietvedis). MMA/MAG metinātāja kvalifikāciju ieguva 53 absolventi, lietvežu kvalifikācijā ieguva 25 absolventi.

2013./2014 mācību gadā  skolā mācās 5 ESF finansētās izglītojamo grupas. Izglītojamie apgūst MMA/MAG metinātāja un lietveža profesijas arodizglītības programmās „Metālapstrāde 32 521 01” un „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35a 346 01”

Izglītojamo skaits ESF finansētajās mācību grupās 2014. gada 1. janvārī- 148 izglītojamie.

Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju no 71.14 līdz 113,83 euro mēnesī.

Rīgas 3. arodskola ieguvusi ISO sertifikātu…

Lasīt pilnu tekstu »

Rīgas 3. arodskola iegūst Vācijas metināšanas apvienības kvalitātes apliecinājumu…

Rīgas 3. arodskola iegūst DVS (Vācijas metināšanas un citu radniecīgo procesu apvienības) apliecinājumu.

Lasīt pilnu tekstu »

Uzsākam moduļu programmu apmācību metināšanā…

Rīgas 3.arodskola uzsāk moduļu programmu apmācību metināšanā.

Lasīt pilnu tekstu »